Hướng dẫn tải game

2020-12-16 10:58:03

Hướng dẫn tải game về máy tính

Hướng dẫn tải game về máy tính

Chú ý: Đường dẫn lưu Client game không được đặt tên có dấu tiếng Việt (Lỗi không mở được XShop)

 

I. Client SS6 FULL CUSTOM (Tải trực tiếp)

Phiên bản Link Kích thước Ghi chú
Client SS6 v18.5.0 Tải xuống phiên bản 618Mb

 Tải xuống và giải nén

 

II. Client SS6 Non Reset (Link GG Drive)

Phiên bản Link Kích thước Ghi chú
Client SS6 v18.2.2 (Non Reset)  Tải xuống phiên bản 292Mb

 Tải xuống và giải nén

Âm thanh Mở rộng  Tải xuống âm thanh 230MB

Giải nén bỏ thư mục Sound và Music vào thư mục Data

 

III. Các bản vá

Phiên bản Link Ghi chú
Laucher dự phòng  Laucher dự phòng cho Win 10, 11

 Tải xuống và giải nén

Laucher dự phòng  Laucher dự phòng cho Win7

 Tải xuống và giải nén

 

IV. Video hướng dẫn

Hướng dẫn tải game về máy tính

Cảm ơn sự đồng hành của anh em nhé ^^

mugate.co - Nơi thỏa mãn niềm đam mê